PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA MIL-ING DOO NOVI SAD
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 8/V 21000 Novi Sad
PIB 100277658
Previous
Previous Product Image

HELA – Deterdžent za posuđe DISH

Next

GRAZIE Tečni sapun kokos sa pumpicom 500 ml

Next Product Image

HELA DETERGENT ZA PRANJE POSUĐA SA DEZINFICIJENSOM

Hela detergent za pranje posuđa sa dezinficijensom je gusto tečne konzistencije, viskozna, prozirna tečna masa, zelene boje, homogenog sastava, koja lako peni. Miris je prijatan, nežan, osvežavajući, na jabuku.

Trust Badge Image

Opis

SASTAV
Sadrži aktivne supstance: 0,5% persirćetna kiselina, 0,8% vodonik peroksid ostalo: anjonski surfaktant < 5 %, nejonski surfaktant < 5 % , konzervans, miris, boja.

NAMENA
Hela detergent za pranje posuđa sa dezinficijensom je sredstvo za ručno pranje i dezinfekciju posuđa i ostalog kuhinjskog pribora za pripremu i obradu hrane. Ima izraženo dezinfekciono dejstvo na bazi persirćetne kiseline i vodonik peroksida. Proizvod rastvara organske nečistoće sa posuđa, brzo i potpuno se ispira. Dezinfekciona svojstva persirćetne kiseline baziraju se na aktivnom kiseoniku koji se oslobađa nakon reakcije razgradnje persirćetne kiseline. Produkti razgradnje su sirćetna kiselina, voda i kiseonik. Učestalost primene: po potrebi. Samo za profesionalnu upotrebu.

OSOBINE
Hela detergent za pranje posuđa sa dezinficijensom je gusto tečne konzistencije, viskozna, prozirna tečna masa, zelene boje, homogenog sastava, koja lako peni. Miris je prijatan, nežan, osvežavajući, na jabuku.

ANTIMIKROBNO DELOVANJE:
Hela detergent za pranje posuđa sa dezinficijensom uništava sve oblike ispitivanih sojeva u vremenu od 2 minuta: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Salmonellae Typhimurium, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis a nakon 2 minuta ima efikasno mikrobicidno dejstvo za Candida albicans.
Mikrobiološka efikasnost ispitana je na Institutu za javno zdravlje Vojvodine Novi Sad. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Naneti 2-3 mL sredstva iz originalnog pakovanja pomoću truleks krpe ili sunđera direktno na posuđe odnosno na pribor za pripremu i obradu hrane, tako da cela tretirana površina bude pokrivena sredstvom. Ostaviti da deluje najmanje 2 minuta, protrljati i isprati sa puno vode. PAKOVANJE U prodaji se može naći u pakovanju od 1000 ml.
Transportno pakovanje 1000 ml – 12 kom
Rešenje za stavljanje u promet:532-01-210/2019-03

UPUTSTVO ZA ODLAGANJE
Proizvod čuvati dalje od hrane, pića i hrane za životinje, dobro zatvoren u originalnom pakovanju.
Obaveštenje o opasnosti: Dovodi do teškog oštećenja oka. Mere predostrožnosti
Nositi gumene zaštitne rukavice i zaštitne naočare nepropusne, sa prozirnim staklom i bočnom zaštitom.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

Prva pomoć:
Posle dodira sa kožom: ispirati sa dosta vode, skinuti kontaminiranu odeću, ako iritacija ne prolazi obratiti se lekaru. Ako dospe u oči:oči držati otvorene i ispirati tekućom vodom nekoliko minuta. Konsultovati lekara.

Recenzije

Još nema recenzija.

Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.

Shopping cart

0

No products in the cart.