PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA MIL-ING DOO NOVI SAD
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 8/V 21000 Novi Sad
PIB 100277658
Previous
Previous Product Image

Anti kam sredstvo za uklanjanje kamenca HELA

Next

GLOW Tečni abraziv

Next Product Image

Dezocid

Dezinfekcija i pranje podova, površina, opreme i nameštaja u bolnicama, gerontološkim centrima, banjama i ostalim
javnim objektima za površine koje ne dolaze u kontakt sa hranom i vodom za piće. Sredstvo u sebi sadrži aktivni hlor za dezinfekciju pa se ne upotrebljava za metale osetljive na hlor, kao što su aluminijum i bakar.

Trust Badge Image

Opis

DEZOCID- Sredstvo na bazi aktivnog hlora, za dezinfekciju i pranje površina i predmeta, u zdravstvenim ustanovama, bolnicama, gerontološkim centrima, banjama i ostalim javnim objektima.

SASTAV
100g sredstva sadrži 4,8g aktivnog hlora, <5% nejonskih surfaktanata, <5% katjonskih surfaktanata, alkalije, ostalo.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Pri rukovanju sredstvom koristiti zaštitne rukavice.
Pripremiti 10% radni rastvor Dezocida: na 1 litar dezocida dodati 9 litara vode, odnosno na 500 mL dezocida dodati vode do 5 litara.
Prebrisati površinu ili predmet 10% radnim rastvorom i ostaviti da deluje najmanje 5 do 30 minuta u zavisnosti šta se tretira. Radni rastvor pripremiti neposredno pre upotrebe. Ne ispirati površinu vodom posle tretmana.
Pre upotrebe upoznati se sa bezbednosnim merama i uputstvom za upotrebu.

NAMENA
Dezinfekcija i pranje podova, površina, opreme i nameštaja u bolnicama, gerontološkim centrima, banjama i ostalim
javnim objektima za površine koje ne dolaze u kontakt sa hranom i vodom za piće. Sredstvo u sebi sadrži aktivni hlor za dezinfekciju pa se ne upotrebljava za metale osetljive na hlor, kao što su aluminijum i bakar.

ANTIMIKROBNO DELOVANJE:
Dezocid se koristi razređen (u koncentraciji od 10%), u ambijentalnim uslovima, bez prisustva proteinskog opterećenja, uništava sve vegetativne oblike ispitivanih sojeva Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Proteus hauseri pri kontaktu od 5, 15 i 30 minuta. Pri istim uslovima, uništava sve blastospore Candida albicans. Ispitivanje na mikrobiološku efikasnost je urađeno na VMA, Institut za epidemiologiju, sektor za preventivnu medicinu , po DGHM metodi.

PAKOVANJE
U prodaji se može naći u pakovanju od 1000 ml. Po zahtevu kupca i u skladu sa mogućnostima pakujemo i u drugim ambalažama. Transportno pakovanje: 1000 ml – 12 kom. Rešenje za stavljanje u promet: 532-01-2315/2017-19

UPOZORENJE
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Dovodi do teškog oštećenja oka. Veoma toksično po živi svet u vodi. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Ne udisati paru/sprej. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.

AKO DOSPE NAKOŽU (ili kosu):
Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširati se.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Skladištiti pod ključem. Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima

Recenzije

Još nema recenzija.

Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.

Shopping cart

0

No products in the cart.